Ouders

Specifieke gedragsregels voor ouders

1. De ouders van elke jeugdspeler van Lutlommel VV worden gevraagd om op een positieve manier (juiste taalgebruik, beheersen van emoties, geen  confrontaties met ouders van de tegenpartij enz.) voor alle jeugdspelers van Lutlommel VV te supporteren.

2. Ouders zijn geen trainers en dus kunnen richtlijnen en coachen alleen komen van de door Lutlommel VV aangestelde trainer.

3. De scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventueel scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benadert en geven geen aanleiding tot vulgaire scheldpartijen. Ouders die door hun storend gedrag de werking van de club in het gedrang brengen of trainers en andere medewerkers beledigen in het publiek kunnen de toegang tot de accommodaties van de club ontzegd worden.

4. De ouders van elke speler van Lutlommel VV worden gevraagd om er voor te
zorgen dat de speler op tijd komt op trainingen en wedstrijden. De ouders spelen een belangrijke rol in het organisatiemodel en werking van de club.

5. In geval van ernstige onenigheid of ongepast gedrag van de ouders wordt steeds het jeugdbestuur of de Raad van Bestuur van de club ingeschakeld om een beslissing te nemen.