Postformatie

Bij Lutlommel VV is de individuele ontwikkeling van elke jeugdspeler van primordiaal belang. In dit kader hecht de club veel belang aan interne scouting.

Interne scouting betekent dat van elke speler de prestaties en de individuele ontwikkeling nauwkeurig opgevolgd en geregistreerd worden.

Naast het feit wat belangrijk is wat de speler tijdens trainingen en wedstrijden doet, welke ontwikkelingen hij/ zij doormaakt , is het veel belangrijker om te detecteren wat een speler kan of zou kunnen, met andere woorden wat elke individuele speler ‘in zijn mars heeft’.
 
In dit kader organiseert de club maandelijks meerdere activiteiten (trainingen / wedstrijden) in het kader van Postformatie. Hierbij worden van elke leeftijdscategorie (11 tegen 11) een aantal voetballers samengebracht die samen (voornamelijk tactisch) trainen en wedstrijden spelen tegen teams in een gelijkaardige samenstelling.

Het doel van de postformatie is er vooral op gericht om de spelers op jongere leeftijd handvaten aan te reiken waarbij de stap naar de A-kern makkelijker kan verlopen en op jongere leeftijd kan plaatsvinden.
 
Deze activiteiten, worden georganiseerd door de verantwoordelijke van de postformatie. De samenstelling van de groep wordt na overleg tussen de VJO, de TVJO, de Coördinator bovenbouw, de opleiders bovenbouw aan de spelers meegedeeld.

De activiteiten vinden plaats onder begeleiding van trainer postformatie en verantwoordelijke postformatie. Vanzelfsprekend worden het hoofd scouting, de teamtrainers, de coördinator bovenbouw, de TVJO en de trainers van de seniors (U21, Belften en A-kern) bij deze opleidingsactiviteiten verwacht.