Supporters

1. De supporters van K. Lutlommel VV worden gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van de tegenpartij enz.)voor alle jeugdspelers van K. Lutlommel VV te supporteren.

2. Supporters zijn geen trainers en dus kunnen richtlijnen en coachen alleen komen van de door K. Lutlommel VV aangestelde trainers.

3. De scheidsrechter wordt gerespecteerd en eventueel scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en geven geen aanleiding tot vulgaire scheldpartijen.
Supporters die door hun storend gedrag de werking van de club in het gedrang brengen of trainers en andere medewerkers beledigen in het publiek kunnen de toegang tot de accommodaties van onze club ontzegd worden.

4. Bengaals vuur is verboden en dit bij voetbalwet. De straf hiervoor is een stadionverbod en daarbovenop 500 euro boete.

5. In geval van ernstige onenigheid of ongepast gedrag van de supporters wordt steeds het jeugdbestuur en/of de Raad van Bestuur van de club ingeschakeld om een beslissing te nemen.