Talentdetectie

Lutlommel VV draagt het ontwikkelen van (eigen)  talenten hoog in het vaandel met het oog op de doorstroming van de eigen opgeleide spelers naar de A-kern van de club.

Lutlommel VV zet sterk in in het professionaliseren van de jeugdopleiders en de omkadering van de jeugdopleiding gericht op de individuele ontwikkeling van elke speler. 

Het doel is met de eigen jeugdspelers op middellange termijn een vaste waarde te worden in eerste provinciale. Door de individuele benadering op jonge leeftijd is voor jonge talenten makkelijker de stap te zetten naar jeugdvoetbal op eliteniveau.

Door het minimaliseren van de toetredingsdrempel vormt zich een heel brede basis van jeugdspelers. Deze brede basis dient als uitgangspunt voor interne scouting met het oog op individuele begeleiding voor elke jeugdspeler.

Daarnaast is het de bedoeling om jonge spelers die bij omliggende clubs die op (te) laag niveau opgeleid worden, binnen de club opleiding aan te bieden op een hoger niveau waarbij er meer doelgericht gewerkt kan worden richting de mogelijkheden van deze speler. 

Talentdetectie bij  Lutlommel VV is er opgericht om een toekomstgerichte analyse van een jonge speler te kunnen maken en deze speler alle mogelijkheden aan te bieden om het doel te kunnen bereiken.
De club maakt hierbij gebruik van de eigen opleiders, eigen scouts met scoutingsrapporten, interne opvolgingssystemen en video-analyses van jeugdwedstrijden en -trainingen.
 
Elke speler wordt driemaal per seizoen intern geëvalueerd en ontvang in dit kader een ‘rapport’ met een feedbackmoment maar ook met een feedforwardgedeelte. De spelers ontvangen in dit kader ook een geïndividualiseerd Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en Persoonlijk AanpassingsPlan (PAP)