Charter 'Testen bij andere club'

Het doel van de jeugdopleiding is elke jeugdspeler zelfontplooiingsmogelijkheden aan te bieden om zijn droom te kunnen realiseren.

Voor sommige spelers van de jeugdopleiding is Lutlommel VV slechts een tussenstation op hun weg naar hun nationale carrière. Lutlommel VV wil op elk ogenblik elke speler alle groeikansen aanbieden, ook al is dat bij een andere club.
    
Elke speler mag deelnemen aan oefensessies en/of oefenwedstrijden bij een andere club op hoger niveau dan het hoogste niveau van de jeugdopleiding van Lutlommel VV mits aan de voorwaarde voldaan is dat deze club Lutlommel VV om toelating vraagt om te mogen deelnemen. Lutlommel VV staat deze mogelijkheid toe bij handtekening van de GC, VJO of TVJO.

Deelnemen aan activiteiten zonder handtekening van hiervoor vermelde personen betekent automatisch dat de speler niet verzekerd is voor deze activiteiten maar ook dat er een sanctie voor deze speler volgt.
Deze sancties kunnen oplopen tot interne schorsing door de club waarbij de speler voor een bepaalde periode uitgesloten wordt van deelname aan trainingen bij Lutlommel VV.

Deelnemen aan sessies (trainingen en/ of wedstrijden) bij een club op een lager niveau dan het niveau waarop de jeugdspeler bij Lutlommel VV speelt, ontvangt nooit een positief advies tot deelname.

Omgekeerd zal, indien er een jeugdspeler van een omliggende club , de kans aangeboden wordt om zijn opleidingsniveau te verhogen, de club van oorsprong altijd door Lutlommmel VV gecontacteerd worden.
In overleg met de club van oorsprong worden de activiteiten besproken en aan de speler wordt de planning bezorgd en achteraf een evaluatie besproken en bezorgd.