Visie jeugdopleiding

De visie van Lutlommel VV met betrekking tot de jeugdopleiding berust op een aantal  pijlers:

  • Organiseren en spelen van het voetbal als spel en sport
  • Creëren van een aangename sport- en spel sfeer
  • Verhogen van het belang van de jeugdopleiding
  • Creëren van een positief leerklimaat daarbij beroep doen op ervaren en doelgerichte opleiders
  • Realiseren van een verhoogde doorstroming van de jeugd naar de seniors
  • Waarderen en respecteren van het werk uitgevoerd door vrijwilligers en van de accommodatie
  • Voeren van een financieel gezond beleid 
  • Verhogen van de samenwerking met andere (voetbal)clubs
  • Optimaliseren van het sociaal-maatschappelijk belang van de voetbalclub

 

1. Voetbalspel

De vereniging heeft als doel om alle jeugdspelers  en potentiële jeugdspelers de mogelijkheid te bieden het voetbalspel te spelen. Dit zowel recreatief als prestatiegericht in functie van de mogelijkheden van de speler.

 

2. Sfeer

Binnen de vereniging is een sfeer van sociale samenhorigheid wenselijk. Deze sfeer (gezelligheid) is immers kenmerkend voor KLVV  en draagt bij in het behoud en de uitbouw van jeugdspelers.
De club is een warme thuis voor elke jeugdvoetballer.
De club organiseert naast voetbalactiviteiten ook op regelmatige basis extra-sportieve activiteiten opdat de jeugdspeler zich ook naast het veld kan thuisvoelen in de club.

 

3. Doorstroming

De vereniging heeft de betrachting om met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk prestatievoetbal te bedrijven. Liefst zou de club zoveel mogelijk eigen jeugdspelers in het eigen A-team zien voetballen maar de club zal altijd trots blijven indien opgeleide jeugdspelers kunnen doorstoten naar een
A-elftal op een hoger niveau.

 

4. Financieel beleid

Koninklijke  Lutlommel VV zal een dusdanig financieel beleid voeren opdat er ten allen tijden sprake zal zijn van een gezonde situatie. Dit betekent dat de lidgelden voor de jeugdspelers zo laag mogelijk

 

5. Samenwerking 

De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere sportverenigingen in Lommel en andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Lommel . Deze samenwerkingen zullen ten allen tijde verlopen met behoud van eigen imago en identiteit en op het niveau en beleving van de individuele jeugdspeler.
KLVV biedt andere verenigingen en maatschappelijke organisaties faciliteiten aan om gewenste activiteiten te ontplooien.

 

6. Sociaal-maatschappelijk belang 

Koninklijke Lutlommel VV  is en blijft actief naar de jeugdspelers toe in het hanteren en toepassen van normale sociaal-maatschappelijk geldende normen en waarden.