Bestuursleden

Elk lid van het jeugd- / hoofdbestuur, sportief als extra-sportief :

 

 1. organiseert het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de missie, de visie en de waarden  van onze jeugdopleiding.
 2. Zorgt ervoor dat onze jeugdspelers getraind en begeleid worden door competente mensen.
 3. Laat onze jeugdspelers deelnemen aan trainingen die aangepast zijn aan hun leeftijd, individueel ritme en hun mogelijkheden.
 4. Laat onze jeugdspelers zich meten met andere spelers van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.
 5. Zorgt ervoor dat onze jeugdspelers veilig aan sport kunnen doen.
 6. Laat respect, sportiviteit en fair-play de belangrijkste waarden zijn in onze club.
 7. Maakt van onze club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
 8. Betrekt iedereen, volgens zijn mogelijkheden in onze clubwerking
 9. Apprecieert de inzet van al onze vrijwilligers.
 10. Zorgt ervoor dat trainers, begeleiders en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.
 11. Is er bewust van dat hij/zij als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft.