Studiebegeleiding

Lutlommel VV hecht veel belang aan het welzijn van de speler.
 
‘Mens sana in corpore sano’ is een principe dat reeds door de oude romeinen gehanteerd werd.

We weten maar al te goed dat het in de huidige maatschappij vaak moeilijk genoeg is om kind te mogen zijn. Druk voelen en aan druk ten onder gaan is vaak nefast, zeker voor jonge mensen.

Weinig sporters, en vooral voetballers, is het gegeven om van hun droom hun beroep te maken. Het combineren van school met voetbal is voor sommige spelertjes een moeilijke opgave.

In dat kader krijgen de opleiders ook het advies en richtlijnen mee om alert te zijn voor spelertjes waarvoor de combinatie school-voetballen bij Lutlommel VV een moeilijke opgave is.

Om de combinatie school/ voetbal te optimaliseren heeft Lutlommel VV  een partnership afgesloten met een gespecialiseerd instituut mycoachlommel.

Mocht uw kind moeilijkheden ondervinden om de school te blijven combineren met de voetbalsport terwijl hij/zij net ontzettend graag voetbalt, brengt de club u graag in contact met onze partner. 

Het staat u vrij om leden van de jeugdwerking binnen de club te contacteren zodat de club het instituut contacteert of rechtstreeks contact te nemen met mycoachlommel.

U vindt ook alle informatie terug op de website mycoachlommel.be. U mag altijd vragen naar de contactpersonen Anneke of Dag.