Bestuur

De jeugdwerking van de club bestaat uit een algemene bestuurlijke organisatie en een sportieve organisatie (horizontale verankering).


De bestuurlijke organisatie van de jeugdwerking heeft een afvaardiging in het hoofdbestuur
(verticale verankering).


De sportieve organisatie van de jeugdwerking wordt vertegenwoordigd in de sportieve cel van de club.


Het organigram van de bestuurlijke organisatie van de jeugdwerking:

 

LVV_0

 

Het organigram van de sportieve organisatie van de jeugdwerking:

LVV-sportief