Lid worden

Lid worden van Lutlommel VV kan via diverse mogelijkheden.


1. Het initiatief om lid te worden komt van de speler/ ouder:

De speler / ouder kan de club contacteren met de vraag om deel  te nemen aan een proeftraining.

De club laat elke jongere deelnemen aan 3 proeftrainingen om te evalueren of voetballen op clubniveau aansluit bij de verwachtingen en het plezier van de individuele speler.
 
Anderzijds is het ook belangrijk dat de speler die wil voetballen zich goed voelt bij onze club. Lutlommel VV schenkt veel aandacht aan het welzijn van elke speler.

Er bestaan diverse paden om de club te contacteren met de wens deel te nemen aan een proeftraining.
 
Enkele voorbeelden:

  • Het formulier invullen op de website. 
  • Uw bericht komt bij de Verantwoordelijke jeugdopleiding die uw vraag doorspeelt aan de coördinator. Deze neemt met u contact op om het moment van de proeftraining met de speler/ ouder te bespreken en bijkomende informatie/ afspraken  te verstrekken.
  • Contact opnemen met de VJO/ TVJO/ jeugdcoördinator: deze persoon zal meteen alle informatie aan u kunnen bezorgen.
  • Via een trainer, uw kennissenkring, vriendjes op school: Vraag de informatiegegevens van een contactpersoon van de club

 
Deelnemen aan een proeftraining kan enkel na bevestiging van de jeugdcoördinator.

Vóór de eerste proeftraining, dient de speler die informatiefiche ingevuld mee te brengen naar de training.

U vindt hier de informatiefiche.

Na elke proeftraining kan de speler beslissen om aan te sluiten. Na de derde proeftraining is de beslissing definitief. De speler die wenst aan te sluiten kan dit via de jeugdsecretaris de heer K. Vandenboer tijdens de openingsuren van het secretariaat op woensdag van 17u tot 19u of tijdens het weekend (na afspraak).

Spelers die aangesloten zijn bij een andere club en initiatief nemen om bij Lutlommel VV te willen voetballen , brengen eerst hun huidige club op de hoogte van hun intenties.

Elke speler zal aan proeftrainingen deelnemen op het niveau en in het team dat in overleg tussen TVJO en JC bepaald wordt. Dit is altijd in de leeftijdscategorie van de speler.
 

2. Het initiatief om lid te worden komt van Lutlommel VV:

Het kan zijn dat de speler in het vizier komt van de scouts van onze club. In dat geval komt het initiatief om aan te sluiten van Lutlommel VV. Het hoofd van de scoutingscel neemt contact op met de speler/ ouders en nodigt hem/ haar uit om deel te nemen aan testtrainingen / testwedstrijden. Met de speler/ ouders wordt het testprogramma besproken.

De speler neemt altijd deel aan de activiteiten van een team binnen zijn leeftijdscategorie op het hoogste niveau dat door Lutlommel VV voor die leeftijdscategorie aangeboden wordt.

Lutlommel VV brengt de huidige club van de speler op de hoogte van deze testsessies.

Na afloop van de vooropgezette activiteiten bij Lutlommel VV  brengt de Hoofdscout na intern overleg met de scouts, TVJO en jeugdcoördinator de speler op de hoogte van de genomen beslissing.