Fairplay

1. Fairplay: spelers

Lutlommel VV erkent de 8 principes van het Fairplay charter

1. Respect voor de spelregels

2. Respect voor de scheidsrechters en de officials

3. Respect voor je eigen club

4. Respect voor de tegenstrever

5. Respect voor je medespelers

6. Respect voor ALLE collega voetballers

7. Respect voor de supporters van andere ploegen

8. Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)

 

Fairplay: Succes is het resultaat van willen en doen!! 

FIFA FP


2Fairplay ouders:

WAT?
De fair play ouder wordt in het leven geroepen om de fair play rondom jeugdwedstrijden te bevorderen. Supporters, met name ouders, grootouders… kunnen soms hevig uit de hoek komen tijdens de wedstrijden van hun oogappel. Evenwel beseffen ze dit zelf niet altijd. De fair play ouder is er om medesupporters te wijzen op ongepast gedrag en om fair play langs het veld een boost te geven. 

WIE? 
In eerste instantie is het gericht op de ouders van de spelers omdat deze groep de grootste vertegenwoordiger is van de mensen langs de kant in het jeugdvoetbal. Indien er ook andere aanverwanten van spelers aanwezig zijn kunnen ook zij deze rol op zich nemen. Voorwaarde is dat deze personen gemotiveerd zijn en frequent de wedstrijden bijwonen. Dit kan gaan van een nonkel tot een oma. Dus hoewel de naam fair play ouder is, kunnen ook andere personen de rol van fair play ouder op zich nemen.  
Het is zeer belangrijk dat dit niet elke week dezelfde persoon is die deze rol opneemt. Door het frequent wisselen van fair play ouder zullen steeds meer ouders langs de zijlijn hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om de positieve sfeer te bewaken.  

TAAK
De fair play ouder neemt in eerste instantie de rol van bemiddelaar en aanspreekpunt op zich voor zaken met betrekking tot fair play rondom het terrein. Dit heeft als doel de scheidsrechter, jeugdtrainer en de jeugdspelers te ontlasten voor ongeregeldheden die zich langs het voetbalveld afspelen.  
Voor de wedstrijd zullen de fair play ouders kort samenzitten met de trainers, scheidsrechter(s) en kapiteins van beide teams. Dit gesprek moet ervoor zorgen dat er voorafgaand de wedstrijd een positieve en gemoedelijke sfeer ontstaat. Verder kunnen er tijdens dit gesprek ook meer praktische zaken besproken worden.  
Een voorbeeld: Een speler heeft ADHD, 90% van de tijd zorgt dit niet voor problemen, maar soms kan deze speler er toch last van ondervinden.  
Een voorbeeld: een Spaans meisje is met haar ouders verhuisd naar België en begint te voetballen. Ze leert het Nederlands maar kan het nog niet vloeiend. Dit kan gemeld worden aan alle betrokken partijen. 

Dit kort melden aan alle betrokken partijen kan ervoor zorgen dat problemen door onwetendheid gedurende de wedstrijd worden voorkomen.  
Tijdens de wedstrijd is de taak van de fair play ouder om het gedrag van de medesupporters in de gaten te houden. Wanneer er supporters zijn die zich dusdanig misdragen kan de fair play ouder hen hierop wijzen. Belangrijk is om dit op een rustige en informele manier te doen. Het is niet de bedoeling dat de fair play ouder gaat fungeren als steward en supporters bestraft voor hun gedrag.  

Na de wedstrijd geven de fair play ouders de tegenstander een score op basis van hun sportiviteit. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen zullen spelers, supporters, fair play ouder, trainer en afgevaardigde van de tegenstander een punt op 10 krijgen toegediend. Naast de score op 10 kan elke partij ook een bonuspunt verdienen. Dit bonuspunt kan van toepassing zijn wanneer een van de partijen een opmerkelijke fair play actie beging. Dit kan gaan van een speler die een fout toegeeft aan de scheidsrechter tot een ouder die opkomt voor een ouder van de tegenpartij. De fair play ouder krijgt hiervoor een scoreformulier op papier ter beschikking dat ze kunnen invullen. Na het invullen geven ze dit af aan de afgevaardigde van hun ploeg die de score dan op desbetreffend online platform kan invullen. 

WERKING
Ouders of andere aanverwanten kunnen zich vrijblijvend engageren voor dit project. Zij die zich voor dit project engageren kunnen vervolgens een samenwerking op poten zetten. Dit kan door een beurtrol op te stellen wie tijdens welke wedstrijd de rol van fair play ouder op zich neemt en door elkaar te helpen waar nodig. Op die manier kunnen ze elkaar ondersteunen bij problemen, alsook bij het invullen van de fair play scores. Hoe meer geëngageerden, hoe positiever de sfeer rondom het voetbalveld zal zijn!  

VISIBILITEIT
Als extra voorzien wij vanuit Voetbal Vlaanderen voor ieder team een sjaal waarmee de fair play ouders zich zichtbaar kunnen maken. Hiervoor is gekozen om ieder team te voorzien van een fair play sjaal. De fair play ouder dient op wedstrijddagen deze sjaal te dragen. Op die manier is het duidelijk wie de fair play ouder die dag is en wordt iedereen herinnerd aan de fair play boodschap.  
 

VV FP ouder